λάδι σε καμβά / oil on canvas, 1997-1998, 35x50 cm


Δεν υπάρχουν σχόλια: