λάδι σε καμβά / oil on canvas, 1995-1996, 50x90 cm


Δεν υπάρχουν σχόλια: