λάδι σε καμβά / oil on canvas, 1997-1998, 27x41 cm


Δεν υπάρχουν σχόλια: