λάδι σε καμβά / oil on canvas, 1997, 60x100 cm


Δεν υπάρχουν σχόλια: