λάδι σε καμβά / oil on canvas, 1991-1992, 72x100 cm


Δεν υπάρχουν σχόλια: