λάδι σε καμβά / oil on canvas, 1984-1990, 90x70 cm


Δεν υπάρχουν σχόλια: