λάδι σε καμβά / oil on canvas, 1974-1984, 60x90 cm


Δεν υπάρχουν σχόλια: