λάδι σε καμβά / oil on canvas, 1979-1984, 50x90 cm


Δεν υπάρχουν σχόλια: