λάδι σε καμβά / oil on canvas, 1979-1984, 40x90 cm


Δεν υπάρχουν σχόλια: