λάδι σε καμβά / oil on canvas, 1970-1979, 90x130 cm


Δεν υπάρχουν σχόλια: