λάδι σε καμβά / oil on canvas, 1970-1979, 45x70 cm


Δεν υπάρχουν σχόλια: