λάδι σε καμβά / oil on canvas, 1970-1979, 70x87 cm


Δεν υπάρχουν σχόλια: