λάδι σε καμβά / oil on canvas, 1970-1979, 90x65 cm


Δεν υπάρχουν σχόλια: