λάδι σε καμβά / oil on canvas, 1993-1994, 50x90 cm


Δεν υπάρχουν σχόλια: