λάδι σε καμβά / oil on canvas, 1979-1984, 80x120 cm


Δεν υπάρχουν σχόλια: