λάδι σε καμβά / oil on canvas, 1984-1990, 150x270 cm


Δεν υπάρχουν σχόλια: