λάδι σε καμβά / oil on canvas, 1984-1990, 123x81 cm


Δεν υπάρχουν σχόλια: