λάδι σε καμβά / oil on canvas, 1995-1997, 55x90 cm


Δεν υπάρχουν σχόλια: