λάδι σε καμβά / oil on canvas, 1990-1994, 100x60 cm


Δεν υπάρχουν σχόλια: