λάδι σε καμβά / oil on canvas, 1984-1990, 84x150 cm


Δεν υπάρχουν σχόλια: