λάδι σε καμβά / oil on canvas, 1970-79, 35x60 cm
Δεν υπάρχουν σχόλια: